VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) RatingsVanEck Vectors Gaming ETF (BJK): $40.75

-0.15 (-0.37%)

POWR Rating

Component Grades

Trade

NA

Buy & Hold

NA

Peer

NA


VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) Ratings History Chart

Free access to the full ratings history for BJK. Sign up now!

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) Ratings History Table

Date Symbol Name Close Day Chg. POWR Rating Trade Grade B&H Grade Peer Grade Cat. Rank
2022-12-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.75 40.75
N/A%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-12-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.90 0.15
0.37%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-30 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.40 -0.50
-1.22%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.91 -1.49
-3.69%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.57 -0.34
-0.87%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.50 -0.07
-0.18%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.64 0.14
0.36%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.00 -0.64
-1.66%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.66 -0.34
-0.89%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.42 0.76
2.02%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.51 0.09
0.23%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.37 -0.14
-0.36%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.81 0.44
1.15%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.56 -0.25
-0.64%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.90 0.34
0.88%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.68 -1.22
-3.14%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.62 -2.06
-5.47%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.55 0.93
2.61%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.24 -0.31
-0.85%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.56 -0.68
-1.88%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.17 -0.39
-1.10%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.53 0.36
1.02%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-11-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.23 0.70
1.97%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-31 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.50 -0.73
-2.01%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.12 -0.38
-1.07%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.82 -0.30
-0.85%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.55 -0.27
-0.78%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.43 -0.12
-0.35%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.59 -0.84
-2.44%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.72 0.13
0.39%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-20 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.11 -0.61
-1.81%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.61 -0.50
-1.51%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.75 1.14
3.50%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.37 -0.38
-1.13%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.26 -1.11
-3.33%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.29 1.03
3.19%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.82 -0.47
-1.41%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.89 0.07
0.21%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.73 0.84
2.55%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.95 1.22
3.62%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.23 0.28
0.80%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-05 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.32 0.09
0.26%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.04 -0.28
-0.79%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-10-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.25 -1.79
-5.11%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-30 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.57 -0.68
-2.05%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.77 0.20
0.61%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.83 1.06
3.23%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.04 -0.79
-2.34%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.88 -0.17
-0.50%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 31.77 -1.11
-3.36%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.12 1.35
4.25%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.14 1.02
3.08%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-20 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.30 1.16
3.40%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.32 0.02
0.06%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.27 -0.05
-0.14%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.34 0.07
0.20%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.78 -0.56
-1.58%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.00 0.22
0.63%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.40 1.40
4.01%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.85 -0.55
-1.51%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.95 -0.90
-2.51%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.70 -0.25
-0.72%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.00 -0.70
-2.02%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.11 0.11
0.32%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-09-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.43 0.32
0.94%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-31 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.20 0.77
2.24%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-30 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.99 -0.21
-0.60%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.64 0.65
1.86%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.64 0.00
0.00%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.77 1.13
3.17%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.34 -0.43
-1.17%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.00 -0.34
-0.94%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.98 -0.02
-0.06%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.41 0.43
1.20%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.48 1.07
2.94%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.92 0.44
1.17%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.34 0.42
1.11%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.61 0.27
0.69%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.71 0.11
0.28%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.63 -1.08
-2.80%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.25 -0.38
-1.01%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.28 -0.97
-2.60%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.82 0.54
1.49%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-05 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.82 0.00
0.00%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.00 0.18
0.49%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.87 -0.13
-0.35%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.43 -0.44
-1.19%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-08-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.16 -0.27
-0.74%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.29 0.13
0.36%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.04 -0.25
-0.69%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.00 -0.04
-0.11%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.84 -1.16
-3.22%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.55 0.71
2.05%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.26 -0.29
-0.83%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.35 0.09
0.26%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-20 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.21 -0.14
-0.40%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.71 -0.50
-1.42%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.84 -0.87
-2.51%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.81 -0.03
-0.10%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.87 -0.94
-2.77%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.07 0.20
0.61%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.00 -0.07
-0.21%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.68 -0.32
-0.97%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.98 1.30
3.98%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.27 0.29
0.85%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.97 -0.30
-0.88%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-05 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.06 0.09
0.26%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-07-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.48 0.42
1.23%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-30 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.92 -0.56
-1.62%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.20 0.28
0.83%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.74 0.54
1.58%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.73 -0.01
-0.03%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.85 0.12
0.35%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.20 -1.65
-4.73%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.19 -0.01
-0.03%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.50 0.31
0.93%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.62 -0.88
-2.63%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.35 -0.27
-0.83%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.70 1.35
4.17%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.84 -0.86
-2.55%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.42 -0.42
-1.28%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.88 2.46
7.59%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.31 1.43
4.10%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.20 0.89
2.45%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.69 -0.51
-1.37%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.76 0.07
0.19%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.19 -0.57
-1.55%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.80 0.61
1.69%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-06-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.98 -0.82
-2.23%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-31 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.45 0.47
1.31%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.61 0.16
0.44%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.92 -0.69
-1.88%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.51 -1.41
-3.93%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.23 -0.28
-0.81%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.39 1.16
3.39%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-20 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.22 -0.17
-0.48%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.87 -0.35
-0.99%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.41 -0.46
-1.32%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.21 0.80
2.32%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 34.81 -0.41
-1.15%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.09 0.29
0.82%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.90 -2.19
-6.24%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 32.93 0.03
0.09%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.19 0.26
0.79%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 33.09 -0.10
-0.30%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 35.47 2.38
7.19%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-05 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.30 0.83
2.34%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.35 2.05
5.65%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.70 -0.65
-1.69%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-05-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.91 -0.79
-2.10%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.77 -0.14
-0.38%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.33 0.56
1.52%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.10 -1.23
-3.29%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.12 0.02
0.06%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.17 1.05
2.91%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.01 -0.16
-0.43%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.80 0.79
2.13%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-20 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.85 1.05
2.78%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.99 0.14
0.36%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.96 -1.03
-2.64%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.58 0.62
1.63%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.36 -0.22
-0.57%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.52 -0.84
-2.19%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.67 0.15
0.40%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.02 0.35
0.92%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.50 0.49
1.28%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.89 0.39
1.01%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-05 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.32 1.43
3.68%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.97 0.65
1.61%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-04-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.24 -0.73
-1.78%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-31 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 39.85 -0.39
-0.97%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-30 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.77 0.92
2.31%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.20 0.43
1.05%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 39.68 -1.52
-3.69%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.08 0.40
1.01%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.13 0.05
0.12%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 39.65 -0.48
-1.20%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.49 0.84
2.12%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 39.74 -0.75
-1.85%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.70 0.96
2.42%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 39.82 -0.88
-2.15%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 39.70 -0.12
-0.31%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.85 -2.85
-7.18%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.06 -0.79
-2.14%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 37.55 1.49
4.13%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.16 0.61
1.62%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.44 0.28
0.73%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.70 -1.74
-4.53%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 36.33 -0.37
-1.01%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 38.83 2.50
6.88%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.32 1.49
3.84%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.81 1.49
3.70%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-03-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.63 -1.18
-2.82%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.16 1.53
3.75%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.41 0.26
0.60%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.57 -0.84
-1.98%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.62 0.05
0.12%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.46 -0.16
-0.38%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.54 1.08
2.60%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.32 0.78
1.83%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.56 1.24
2.86%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.10 -0.46
-1.03%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.76 -1.34
-3.04%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.12 0.36
0.84%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.80 0.68
1.58%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.40 0.60
1.37%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.55 -0.85
-1.91%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.79 -0.76
-1.74%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.20 -0.59
-1.39%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.56 -0.64
-1.52%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.40 0.84
2.03%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-02-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.87 0.47
1.11%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-31 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.09 -0.78
-1.82%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.26 -0.83
-1.97%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.13 -1.13
-2.74%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.49 1.36
3.39%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.64 0.15
0.36%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.61 -0.03
-0.07%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.79 0.18
0.43%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-20 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.83 1.04
2.49%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.84 0.01
0.02%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.14 0.30
0.70%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.14 1.00
2.32%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.91 -1.24
-2.80%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.56 0.66
1.53%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.77 0.21
0.48%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.59 -1.18
-2.69%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.29 0.70
1.64%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.12 -0.17
-0.39%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-05 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.99 -0.13
-0.30%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.68 1.69
3.93%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2022-01-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.81 0.13
0.29%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-31 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.45 -0.36
-0.80%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-30 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.60 0.15
0.34%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.69 -0.91
-2.04%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.34 0.65
1.49%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.49 0.15
0.34%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.37 -0.12
-0.27%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.50 -0.87
-1.96%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.18 -0.32
-0.74%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-20 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.56 -1.62
-3.75%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.56 0.00
0.00%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.28 -0.28
-0.67%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.93 0.64
1.56%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.42 -0.51
-1.21%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.38 0.96
2.32%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.28 0.90
2.12%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.72 0.44
1.01%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 44.33 0.61
1.38%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.24 -1.09
-2.46%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.36 -0.88
-2.03%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.84 -1.52
-3.59%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.46 0.62
1.52%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-12-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 40.63 -0.83
-2.00%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-30 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 41.73 1.10
2.71%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 42.99 1.26
3.02%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 43.15 0.16
0.37%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 45.47 2.32
5.38%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-23 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 45.75 0.28
0.61%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 46.24 0.50
1.08%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 46.16 -0.08
-0.17%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 46.72 0.56
1.20%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-17 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 47.26 0.55
1.17%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-16 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 47.93 0.66
1.41%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.02 0.09
0.19%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 47.79 -0.22
-0.46%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 47.70 -0.09
-0.20%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-10 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 47.68 -0.02
-0.04%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-09 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.84 1.16
2.43%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.85 0.01
0.03%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-05 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.16 0.30
0.62%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.46 -0.69
-1.41%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-03 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.63 1.17
2.41%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-02 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.42 -0.22
-0.44%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-11-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 50.29 0.87
1.77%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.33 -0.96
-1.91%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.97 0.64
1.31%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 50.51 0.54
1.07%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-26 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 50.61 0.10
0.20%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-25 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 50.18 -0.43
-0.84%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-22 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 50.17 -0.01
-0.02%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-21 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 50.41 0.24
0.47%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-20 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 50.60 0.19
0.37%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-19 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 50.53 -0.07
-0.14%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-18 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.90 -0.62
-1.24%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-15 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.84 -0.06
-0.12%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-14 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.56 -0.28
-0.56%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-13 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.34 -0.23
-0.46%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-12 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.70 -0.63
-1.28%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-11 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 47.64 -1.06
-2.18%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-08 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 47.92 0.28
0.58%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-07 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.17 0.25
0.52%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-06 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 47.95 -0.22
-0.45%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-05 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.40 0.45
0.94%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-04 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.46 0.06
0.13%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-10-01 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.39 0.93
1.91%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-09-30 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.13 -1.26
-2.56%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-09-29 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.07 -0.06
-0.12%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-09-28 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 48.47 0.41
0.85%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-09-27 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.41 0.93
1.92%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!
2021-09-24 BJK VanEck Vectors Gaming ETF 49.64 0.24
0.48%

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Unlock Now!

Get Free Updates

Join thousands of investors who get the latest news, insights and top rated picks from StockNews.com!
Page generated in 0.3695 seconds.